Restoran İçin Sulu Klima Uygun Mu?

Restoran Soğutucuların Sahip Olduğu Özellikler

Günümüzde sulu klimaların kullanım yelpazesi oldukça geniştir. Klimalar yıllardır evlerde, arabalarda, ofislerde, işyerlerinde ve fabrikalarda sıklıkla kullanılır. Günümüzde ise sulu klimalar endüstri alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Restoranlar için uygun seviyelerde tasarlanmış olan sulu klimalar aynı zamanda cafe, bahçe, spor salonu, otel, düğün salonu, yazlık ve ev gibi yerlerde de kullanılabilirler. Bu modeller geniş alanların soğutulmasında kolaylıkla kullanılabilir. Fakat fabrika, atölye, yemekhane ve Konfeksiyon gibi alanlarda kullanılması mümkün değildir. Bu tarz mekânlar 500 m2’yi rahatlıkla geçebildiği için restoran kliması bu mekânlar için yeterli olmaz. Restoran soğutucuları bazen cafe soğutucularından daha az desibelli gürültü çıkartmaktadır.

Bu durumun temel nedeni ise güç ve motordur. Voltaj seviyesi düşük seviyelerde olduğu zaman cihazın çıkarttığı ses de az olmaktadır. Bu sebeple endüstriyel soğutucular çok daha gürültülü çalışırlar. Restoranlar için tasarlanmış sulu klimalar ortalama 30 kg ağırlığındadır. Bu ağırlık aynı zamanda 21 kilograma kadar düşebiliyorken 35 kilograma kadar da çıkabilir. Ürün her ne kadar düşük ağırlık ve desibel oranlarına sahip olsa da aşırı yük koruması ve pompa koruması gibi özelliklere de sahiptir. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı menzilli üretici firmalar üretim işlemlerini yurt dışında belirlenen Prosedürlere göre yaparlar. Yani bizim ülkemize uygun olmayan kurallar bile gerekli görüldüğü için uygulamaya konmaktadır. Söz konusu firmalar üretim esnasında ürünün nerede kullanılacağına bakmadan yük ve sıcaklık koruması gibi özellikleri de ürüne yerleştirirler.

Sulu Klimalar Restoranlarda Kullanılabilir Mi?

Restoran sayısı dışarıda yemek yeme kültürü geliştiği yıllardan beri hızlı bir artış içerisindedir. Bu sayının kısa zamanda bu kadar fazla artması restoranlarda müşterilerin rahatlığı için tahsis edilen özelliklerinde artmasını sağlamıştır. Örnek olarak sıcak yaz günlerinde rahat rahat restoranda vakit geçirebilmek için tasarlanmış sulu klimalar müşterinin rahatlığını büyük ölçüde arttırmaktadır.

Bu sebeple artık bütün restoranlarda bu tarz cihazlara rastlamak mümkün hale gelmiştir. Restoran tipi sulu klimalar, ev tipi klimalardan farklı bir görünüşe sahiptir. Ev tipi klimalar ev ve ofis gibi yerlere göre tasarlandıkları için hitap ettikleri alan en fazla 60 m2’lik bir alandan oluşmaktadır. Fakat restoran tipi klimalar 200 m2’lik alanlarda bile kullanılabilirler. Söz konusu klimalarla bu boyutlardaki bir alanın en ücra köşelerini bile soğutmak mümkündür.

Restoran Soğutma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sıradan restoran soğutucuları mekânın açık bölümlerinin soğutulması için yeterli değildir. Restoranın açık bölümleri soğutulmak istendiği zaman klima en üst dereceye getirilse bile açık ortam olduğundan dolayı istenilen verim alınamaz. Bu durum müşteri memnuniyetinin ortadan kalkmasına yol açar. Bazı restoran sahipleri bu duruma bir çare olarak vantilatör kullanmaya çalıştıysalar da bu tarz yöntemlerle gerekli verimi elde etmeleri mümkün değildir. Bu tarz soğutucuların dışında özel restoran tipi sulu klimalar sayesinde yaz aylarında restoranların açık bölümlerini de serinletmek mümkün hale gelmiştir.

İlgili soğutucular soğutma işlemlerinin yanı sıra ışıklandırma ve koku yayma gibi faaliyetlerde de bulunmaktadırlar. Bu durum restoran bahçesinde otantik bir görüntü oluşmasını sağlar. Üst düzey özelliklere sahip bu soğutucu fanlar kuruldukları ortamda suyu 5 ile 15 mikron boyutlara parçalar ve ortamın soğumasını sağlar. Cihazın içerisindeki vantilatörler sayesinde su hemen buharlaşır ve buharlaşan su ortamın ısısını emerek sıcaklığı düşürür. Restoran yetkilileri eğer isterlerse suyun içerisine güzel kokular ekleyerek restoranlarının güzel kokmasını sağlayabilirler. Bu cihazların kurulumu ise yetkili servis tarafından yapılmalıdır.